تاریخ خبر: کد خبر: 3554

عکس: اذان گفتن آیت الله

حضرت آیت الله مصباح یزدی در حال اذان گفتن در گوش یک کودک

 
عکس:اذان گفتن حضرت آیت الله مصباح یزدی

عکس:اذان گفتن حضرت آیت الله مصباح یزدی

عکس:اذان گفتن حضرت آیت الله مصباح یزدی

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون