تاریخ خبر: کد خبر: 3236

فیلم: چگونه لامپ کم مصرف شکسته را جمع کنیم؟

اگر لامپ کم مصرف شکسته شود می تواند برای بدن خطراتی را داشته باشد. با اقدامات زیر تا میزانی از این خطرات کاسته خواهد شد.

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون