تاریخ خبر: کد خبر: 2463

عکس: دانش آموزانی که از روی میز عبور می‌کنند!

معلم این دانش آموزان بیشتر از ۲متر جا برای اداره کلاس ندارد وبا این شرایط هیچ کنترلی به دانش اموزان نمی تواند داشته باشد

دانش آموزان دوم دبستان روستاهای گوری وفشانجرد شهرستان جغتای سبزوار که سال پیش را به همین نحو پشت سر گذاشته اند امسال نیز با تعداد ۳۸ نفر در کلاس مجبورند برای رسیدن به میز از روی آن ها عبور کنند! معلم این دانش آموزان بیشتر از ۲متر جا برای اداره کلاس ندارد وبا این شرایط هیچ کنترلی به دانش اموزان نمی تواند داشته باشد وهمواره دراین خصوص به مسئولین مجتمع و اولیاء تذکرات لازم را داده است ولی تاکنون این مشکل به قوت خود باقی است .دانش آموزان این کلاس در یادگیری مشکل اساسی داررند ووالدین نیز از این امر شاکی هستند.


این وظیفه اداره آموزش و پرورش است که با اتخاذ تصمیم کارشناسی و دقیق به دغدغه های متفاوت والدین و دانش آموزان رسیدگی و فضای آرام و امنی را برای تحصیل دانش آموزان فراهم کند.

  
منبع: سلام سربدار

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون