تاریخ خبر: کد خبر: 12

نواهنگ/ جوانان مومن در برابر قتل عام فرهنگی بایستند

آن جوان مؤمنى که دل به دنیا نبسته، دل به منافع شخصى نبسته و مى‏ تواند بایستد و از فضیلت ها دفاع کند. کسى که خودش آلوده و گرفتاراست که نمى‏ تواند از فضیلت ها دفاع کند!

نواهنگ/ جوانان مومن در برابر قتل عام فرهنگی بایستند

رهبر معظم انقلاب 22تیرماه 1371:

دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط – فرهنگ فساد و فحشا – سعى مى‏ کند جوان هاى ما را از ما بگیرد.

کارى که دشمن از لحاظ فرهنگى مى‏کند، یک “تهاجم ‏فرهنگى” بلکه باید گفت یک «شبیخون فرهنگى» یک «غارت فرهنگى» و یک «قتل عام فرهنگى» است. امروز دشمن این کار را با ما می ‏کند.

چه‏ کسى مى‏ تواند ازاین فضیلت ها دفاع کند؟

آن جوان مؤمنى که دل به دنیا نبسته، دل به منافع شخصى نبسته و مى‏ تواند بایستد و از فضیلت ها دفاع کند. کسى که خودش آلوده و گرفتاراست که نمى‏ تواند از فضیلت ها دفاع کند!

این جوان بااخلاص مى ‏تواند دفاع کند  این جوان، از انقلاب، از اسلام، از فضایل و ارزشهاى‏ اسلامى مى‏ تواند دفاع کند.

 

 

حجم : 1.87M | زمان : 00:01:38

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون