تاریخ خبر: کد خبر: 8953

گام جدی برای ثبت جهانی «طوس»

پس از سال‌ها خاک‌برداری غیر‌مجاز از معادن موجود در بافت پیرامونی آرامگاه فردوسی و منطقۀ تاریخی و فرهنگی طوس، این پروندۀ غمبار با پلمب ١٣ معدن غیرمجاز پایان یافت.

به گزارش «قاصدنیوز»، پس از سال‌ها خاک‌برداری غیر‌مجاز از معادن موجود در بافت پیرامونی آرامگاه فردوسی و منطقۀ تاریخی و فرهنگی طوس، این پروندۀ غمبار با پلمب ١٣ معدن غیرمجاز پایان یافت. 

 

از امروز ٢۵ سال برداشت غیر‌قانونی شن و ماسه از حریم طوس پایان می‌یابد.

 

تاکنون ٢١میلیون مترمکعب، یعنی معادل  ٣‌برابر خاک و ماسه و شن به ‌کار‌ رفته در بزرگ‌ترین سد خاکی جهان، یعنی سد کرخه، از حریم طوس به‌صورت غیرمجاز برداشت شن و ماسه صورت گرفته است.

 

با این اقدام گامی جدی برای ثبت جهانی این مجموعه برداشته شد.

 

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون