تاریخ خبر: کد خبر: 407

موسویان مشاور فرهنگی و اجتماعی شهردار مشهد شد

سید وحید موسویان مدیر کل فرهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی شهردار مشهد منصوب شد.

موسویان مشاور فرهنگی و اجتماعی شهردار مشهد شد

به گزارش قاصدنیوز سید وحید موسویان به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی شهردار مشهد منصوب شد.

موسویان پیش از این در سمت مدیر کل فرهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی و مدير كل امور اجتماعي و فرهنگی استانداری خراسان رضوی فعالیت می کرده است.

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون