تاریخ خبر: کد خبر: 1909

عکس: گدایی یا ترویج پنهانی موسیقی؟

این سوال پیش می آید که آیا این ها کسانی هستند که به لحاظ مالی دارای مشکل اند و توانایی اداره مالی زندگی شان را ندارند؟ و به جایی رسیده اند که دیگر هیچ کاری از آنها بر نمی آید؟

لباس و بعضا زيور آلات ميليوني مارك‌ دار آويزان به سر و گردن و دستان برخی از این نوازندگان که شاید هنرمند هم باشند؛ نشان مي‌دهد این جماعت حتي مثل گداهاي نسل قبل هيچ اصراري به مظلوم‌ نمايي و نمايش فلاكت ندارند. آن ها با سر و وضع مرتب و بعضا شیک و به روز مشغول گدایی کردن هستند.

 

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-06/27/farhangnews_92217-270271-1411015550.jpg

 

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-06/27/farhangnews_92217-270274-1411015550.jpg

 

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-06/27/farhangnews_92217-270272-1411015550.jpg

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون