تاریخ خبر: کد خبر: 1755

صوت/ زمزمه ای زیبا برای درد دل با امام رضا(ع)

ای صفای قلب زارم ........هر چه دارم از تو دارم
تا قیامت ای رضا جان....... سر ز کویَت بر ندارم
منم خاک درت .......... غلام و نوکرت
به جان مادرت.............مرانی از درت
ای گل خوشبو رضا رضا، ضامن آهو رضا رضا

غیر تو یاری ندارم....... با کسی کاری ندارم
گر تو هم از در برانی......یار و دلداری ندارم
بده پیمانه ام........که من دیوانه ام
ای گل خوشبو رضا رضا، ضامن آهو رضا رضا

 

حجم : 1.86M | زمان : 00:04:03

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون