تاریخ خبر: کد خبر: 9119

توییت افشاگرانه از دخالتهای برخی مقامات بیت در صداوسیما

توییت افشاگرانه عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی که پس از یادداشت وحید جلیلی درباره رابطه «برخی افراد درون بیت با صدا و سیما» در تحمیل وضعیت کنونی به رسانه ملی منتشر کرده است را می بینید.

حسین محمدی بیت رهبری

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون