تاریخ خبر: کد خبر: 4917

تصاویر: این گروه‌ها را از دریافت یارانه حذف کنید

با توجه به الزام قانونی دولت مبنی بر کاهش تعداد یارانه بگیران، اسلایدهایی که برنامه پایش با همین موضوع در برنامه 6 اردیبهشت 94 پخش نموده را بازنشر میکنیم.

به گزارش قاصدنیوز، با توجه به الزام قانونی دولت مبنی بر کاهش تعداد یارانه بگیران، اسلایدهایی که برنامه پایش با همین موضوع در برنامه 6 اردیبهشت 94 پخش نموده را بازنشر میکنیم.
 
 
 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

 

تصاویر/این گروه ها را از دریافت یارانه حذف کنید

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون