تاریخ خبر: کد خبر: 39

برنامه طنز خبری" تلنگر"

این برنامه با نگاهی نقادانه و با زبان طنز به اخبار و رویدادهای استان خراسان رضوی می پردازد.

برنامه طنز خبری" تلنگر"

این برنامه با نگاهی نقادانه و با زبان طنز به اخبار و رویدادهای استان خراسان رضوی می پردازد. تهیه کننده این اثر حمید صمیمی خبرنگار سیمای خراسان رضوی در شهرستان رشتخوار می باشد. نکته قابل توجه این که وی این بخش طنز را در همان شهر تولید و پنجشنبه هر هفته جهت پخش به مرکز استان ارسال می کند.

 

ویدئوی زیر مربوط به تاریخ 15 اردیبهشت 1393 می باشد

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون