تاریخ خبر: کد خبر: 285

گفتاری صوتی از دکتر محمدصادق کوشکی /

امام چگونه توانست سلیقه های مختلف را دور خود جمع کند؟

دکتر محمد صادق کوشکی عضوهیئت علمی دانشگاه تهران پانزدهم خردادماه در نشست بازخوانی اندیشه های حضرت روح الله در مسجد ولی عصر(عج) مشهد به سوالاتی پاسخ داد.

امام چگونه توانست سلیقه های مختلف را دور خود جمع کند؟

به گزارش قاصدنیوز، دکتر محمد صادق کوشکی عضوهیئت علمی دانشگاه تهران پانزدهم خردادماه در نشست بازخوانی اندیشه های حضرت روح الله در مسجد ولی عصر(عج) مشهد به سوالاتی پاسخ داد.

کوشکی در پاسخ به این سوال که امام چگونه توانست سلیقه های مختلف را دور خود جمع کند؟ گفت:

 

پاسخ دکتر کوشکی به این سوال ( 3دقیقه)

 

- امام ویژگی یک جامعه در حال رشد و بالندگی را وجود سلیقه های مختلف می داند

- خاطره ای از یک طلبه رزمنده ای که عاشق شریعتی بود!

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون