تاریخ خبر: کد خبر: 71

یکشنبه۴خرداد | مراسم ویژه ظهر شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) حسینیه مرحوم قمی

یکشنبه۴خرداد | مراسم ویژه ظهر شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) حسینیه مرحوم قمی

  • یکشنبه۴خرداد | مراسم ویژه ظهر شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع)
  • خیابان نواب صفوی ۱۱ – روبه روی زائرسرای کربلا – حسینیه قمی

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون