تاریخ خبر: کد خبر: 347

جمعه۲۳خرداد | هم اندیشی منتظران منتظر

جمعه23خرداد| هم اندیشی منتظران منتظر

  • جمعه23خرداد ساعت 17
  • هم اندیشی منتظران منتظر باسخنرانی استاد خلیلی / حلقه معرفت: حجت الاسلام عباسی ، امامی پور ، خراسانی و یوسفی و کارشناسان خانم
  • مناجات خوانی: سید مصطفی قدمگاهی
  • قاسم آباد - شریعتی 6 مسجد سیدالشهداء

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون