تاریخ خبر: کد خبر: 346

چهارشنبه۲۱خرداد | جلسه نقد شعر آفتابگردانها با حضور میلاد عرفانپور

چهارشنبه21خرداد| جلسه نقد شعر آفتابگردانها با حضور میلاد عرفانپور

  • چهارشنبه21خرداد ساعت 17
  • جلسه نقد شعر آفتابگردانها با حضور میلاد عرفانپور
  • بین امام خمینی 48 و 50 پ 902

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون