تاریخ خبر: کد خبر: 345

چهارشنبه۲۱خرداد | جلسه هفتگی هیئت عمار با سخنرانی حجت الاسلام روح

چهارشنبه21خرداد| جلسه هفتگی هیئت عمار با سخنرانی حجت الاسلام روح

  • چهارشنبه21خرداد ساعت 21
  • جلسه هفتگی هیئت عمار با سخنرانی حجت الاسلام روح
  • مصلی 15شهید صدوقی25(چهنو) مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون