تاریخ خبر: کد خبر: 251

چهارشنبه ۱۴ خرداد | سخنرانی دکتر صادق کوشکی

سخنرانی دکتر کوشکی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دانش آموخته دانشگاه امام صادق (ع)

سخنرانی دکتر کوشکی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دانش آموخته دانشگاه امام صادق (ع)

با موضوع مقاومت در اندیشه امام خمینی (ره)

چهارشنبه ، همزمان با سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره)

ساعت 20 ، ملک الشعرا بهار 20 ، مسجد ابالفضل (ع)

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون