تاریخ خبر: کد خبر: 15

آیت الله علم الهدی؛ عالمی که افتخارش سربازی ولی امر است

خاک پای بزرگانی امثال حضرت آیت الله علم الهدی در این وانفسای بی اخلاقی، بی بصیرتی و فتنه و ایستادن در برابر حق و علی زمان، توتیای چشم بسیجیان و فدائیان ولایت است و نفس امثال ایشان که گرما از نور ولایت دارد، شعله دلدادگی را در دلهای سالکان این مسیر روشن، افروخته و پر زبانه نگاه می دارد.

آیت الله علم الهدی

سلام بر مردان الهی بیشه ولایت ،سلام بر آن ابر مردانی که فقط کشف کروب از قلب ولی امر برایشان مهم است و نه ملاحظات شخصی و گروهی وحزبیشان و سلام بر حضرت آیت الله علم الهدی که در روزگاری که ویروس دنیازدگی و یا شبهات و التقات ها شمشیر انقلابی گری مدعیان علم را کند کرده است براستی او ذوالفقار ولی امر است.

 

آفت علم، بروز منیت هاست که افرادی فقط برای اثبات شخصیت و منیت و بت وجودشان جلوی شخص ولی می ایستند و حق را کتمان می کنند اما بار ها از ایشان شنیدیم که می گویند من فقط افتخارم این است که بسیجی و سرباز آقا هستم و این همان عنصری است که سلمان ها را سلمان کرد که ایشان هوای مولا را بر هوای خویش مقدم می داشتند.

 

این در حالی است که اگر بعضی مجتهدین به شخصیت آکادمیکشان افتخار می کنند که مثلا استاد دانشگاه هم هستند حضرت آیت الله علم الهدی مجتهدی هستند که دانشگاه ساخته اند! دانشگاهی که امروز افتخار نظام و انقلاب است ولی این هم موجب نمی شود که به خاطر حفظ وجهه خود علیه مظاهر فساد فریاد نزنند!

 

اما بی شک کسانی که منافعشان در باز شدن درب های فرهنگ غرب به این مملکت و رواج فساد و فحشا بین مومنان و جامعه شیعه است ،کینه ایشان را به دل دارند و این در فحاشی ها و چنگ اندازی ها  به وجهه و شخصیت مقدس این امام جمعه محبوب نمایان می شود.

 

خدا می داند که امروز حضرت امام خامنه ای که در جایگاه نیابت عام امام زمان و حاکمیت ولایت هستند، حجت امام زمانند و امام زمانی بودن ،امروز یک صورت بیشتر ندارد و آن گریستن برای خون دل های این سید غریب و سینه سپر کردن برای ایشان است که الحق در این میدان اولین نامی که از میان سرداران عرصه فقاهت در ذهن ها متبادر می شود نام حضرت آیت الله سید احمد علم الهدی است که او تمام حرفش تفسیر سخن ولی امر و تمام نیتش پیگیری منویات نائب امام زمان است، فلذا کسانی که می خواهند زخمی بر مقام ولایت فقیه بزنند که یا دستشان کوتاه است و یا برای حفظ آبرو و روحیه نفاق نمی توانند، حتما از توهین و حمله به سرداران سینه چاک او فرو گذار نمی کنند.

 

 خاک پای بزرگانی امثال حضرت آیت الله علم الهدی در این وانفسای بی اخلاقی ،بی بصیرتی و فتنه و ایستادن در برابر حق و علی زمان ،توتیای چشم بسیجیان و فدائیان ولایت است و نفس امثال ایشان که گرما از نور ولایت دارد ،شعله دلدادگی را در دلهای سالکان این مسیر روشن، افروخته و پر زبانه نگاه می دارد.

 

*حسین ابراهیمی- طلبه مدرسه علمیه نواب مشهد

کلمات کلیدی

تریبون