کلمات کلیدی

  • ولایی 0 0

    اگه محکومیت ایران در پرونده فساد کرسنت حقیقت داشته باشد ایران برای مسببان و فاسدان دخیل در آن پرونده جهنم خواهد شد، 18 میلیارد دلار یعنی 55 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 20 برابر فساد 3 هزار میلیاردی که عاملان آن به اعدام محکوم شدند. این فاسدان هم باید اعدام شوند.

ارسال نظر

تریبون