تاریخ خبر: کد خبر: 9143

آب رودخانه وکیل آباد به کجا می ریزد؟

این آب پس از گذشتن از اراضی چهل بازه و خروج از مشهد به کشف رود می ریزد. کشف رود نیز در انتهای مسیر خود به سمت شرق در نقطه ای مرزی موسوم به پل خاتون (در پایین دست سد دوستی) به رودخانه هریرود ریخته و تشکیل رود تجن را می دهند.

آب رودخانه وکیل آباد به کجا می ریزد؟

به گزارش«قاصدنیوز» آب جاری در این رودخانه از سرریز بند گلستان در بالادست آن تامین می شود . آبی که از حوزه آبریز منطقه طرقبه در بخشی از دامنه های شمالی کوههای بینالود سرچشمه گرفته و از هم به پیوستن سه شاخه رودخانه های جاغرق(طرقبه)، دهبار و ازغذ در نزدیکی بند گلستان تشکیل این رودخانه را می دهد.

این آب پس از گذشتن از اراضی چهل بازه و خروج از مشهد به کشف رود می ریزد. کشف رود نیز در انتهای مسیر خود به سمت شرق در نقطه ای مرزی موسوم به پل خاتون (در پایین دست سد دوستی) به رودخانه هریرود ریخته و تشکیل رود تجن را می دهند. رود تجن در خط مرزی ایران و ترکمنستان به سمت شمال حرکت کرده و در حوالی سرخس از ایران جدا و در نهایت به صحرای قره قوم ترکمنستان می رسد.

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون