تاریخ خبر: کد خبر: 7915

جداول تحلیلی نتیجه رسمی انتخابات در 11 شهرستان خراسان رضوی

نتایج رسمی انتخابات در حوزه های انتخابیه خراسان رضوی در حال انتشار است. این پایگاه خبری ضمن بررسی، جداول زیر را منتشر می کند.

جداول تحلیلی نتیجه رسمی انتخابات در 11 شهرستان  خراسان رضوی

به گزارش«قاصدنیوز»، نتایج رسمی انتخابات در حوزه های انتخابیه خراسان رضوی در حال انتشار است. این پایگاه خبری ضمن بررسی، جداول زیر را منتشر می کند.

قابل ذکر است هنوز نتایج شهر مشهدمقدس مشخص نشده است.

 

نتیجه انتخابات مجلس سبزوار

 

نتیجه انتخابات مجلس تربت حیدریه

نتیجه انتخابات مجلس فریمان و سرخس

نتیجه انتخابات گناباد

تربت جام

نتایج انتخابات مجلس نیشابور

نتایج انتخابات مجلس خواف

نتایج انتخابات مجلس کاشمر

نتایج انتخابات مجلس درگز

نتایج انتخابات مجلس چناران

نتیجه انتخابات فاروج و قوچان

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون