تاریخ خبر: کد خبر: 4300

یک عکس قدیمی از مشهد

این عکس در سال 1354 از هنرستان صنعتی مشهد(شهید بهشتی کنونی) واقع در میدان شریعتی(تقی آباد سابق) گرفته شده است.

عکس قدیمی تقی آباد مشهد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون