تاریخ خبر: کد خبر: 8964

پاسخ شهرداری مشهد به ادعاها درباره به‌کارگیری نیروی انسانی مازاد در این سازمان

کارمند شهرداری کسی است که در قانون کار شماره مستخدم و پست داشته باشد، این اظهارات از جانب منتخبان شورای شهر ناشی از اطلاعات غیر موثق آنان است.

به گزارش «قاصدنیوز»، معاون برنامه ریزی شهردار مشهد درباره اظهارات یکی از منتخبان  شورای پنجم  شهر در خصوص گران اداره شدن شهر توسط شهرداری وبه کارگیری تعداد زیادی نیروی انسانی با توجه به این که پست های سازمانی شهرداری مشهد بیش از 4هزارو300پست است، گفت: گران بودن خدمات دولتی وشهری در کشور ما درست است مانند کارخانه هایی که توسط دولت گران تر اداره می‌شود ولی وقتی به بخش خصوصی واگذار می شود آن را ارزان تر اداره می کنند.

 

وی اضافه کرد: خدماتی را که شهرداری ها ارائه می دهند، شاید اگر بخش خصوصی ارائه دهد، ارزان تر باشد اما این که گران اداره کردن شهر را به یک دوره شهرداری منتسب کنیم درست نیست.

 

شربت‌دار با بیان این که چندی پیش جلسه ای با اعضای شورای جدید شهرداشتیم که بعد از آن خبرهایی درباره نیروی انسانی وپست های سازمانی در برخی رسانه ها درج شد، تصریح کرد: ابتدا این که این اطلاعات یا مربوط به حوزه ما نبود یا اصلا صحیح نبود ودر کنار آن هر نیرویی که با شهرداری مشهد کار می کند کارمند شهرداری نیست زیرا تعداد زیادی نیروی انسانی متعلق به پیمانکاران هستند وآن ها را نمی توان کارمند شهرداری محسوب کرد.

 

وی افزود: کارمند و مستخدم در قانون تعریف‌های متفاوتی دارد؛ اکنون ممکن است 2هزار نفر در ساخت خطوط قطار شهری مشهد کار کنند به دلیل این که این کارها با چندین پیمانکار انجام می‌شود، آیا کارگران پیمانکاران، کارمندان شهرداری هستند؟

 

وی اضافه کرد: کارمند شهرداری کسی است که در قانون کار شماره مستخدم و پست داشته باشد، این اظهارات از جانب منتخبان شورای شهر ناشی از اطلاعات غیر موثق آنان است.

 

منبع: خراسان

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون