تاریخ خبر: کد خبر: 8551

گزارش تصویری: یک شب برفی در حرم مطهر رضوی

برف بی سابقه ای که از ظهر 29 بهمن ماه در مشهد باریدن گرفته است، سبب شده تا صحنه های زیبایی در حرم مطهر رضوی پیش روی قاب دوربین عکاس ها قرار بگیرد.

برف حرم امام رضابرف حرم امام رضابرف حرم امام رضابرف حرم امام رضابرف حرم امام رضابرف حرم امام رضابرف حرم امام رضابرف حرم امام رضابرف حرم امام رضابرف حرم امام رضابرف حرم امام رضابرف حرم امام رضابرف حرم امام رضابرف حرم امام رضا

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون