• در آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی/

    با توجه به رویش‌های معتنابه و جوشش‌های فراوان فعالیت‌های فرهنگی در سطوح مردمی، خصوصاً جوانان مؤمن و انقلابی، دستگاه‌های فرهنگی نظام و در رأس آنها شورای عالی…

برگزیده های حکم تعیین کننده
آرشیو