تاریخ خبر: کد خبر: 6787

مجموعه نمایشگاهی شهدای بدون مرز

این مجموعه اختصاص دارد به "شهدای بدون مرز" و فقط ده شهید را (بهمراه توضیحاتی مختصر و مفید) به تصویر می کشد

شهدای بی مرز-کوچک

این مجموعه اختصاص دارد به "شهدای بدون مرز" و فقط ده شهید را (بهمراه توضیحاتی مختصر و مفید) به تصویر می کشد . ابعاد تصاویر طراحی شده 50 در 70 و وضوح آنها 150 میباشد که برای چاپ مناسب است. امید که هریک بتوانیم معرف این بزرگواران به دنیا باشیم ...

 

 

برای دریافت هریک با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید ...

« دریافت این مجموعه به صورت یکجا »

شهدای بی مرز - شهید عبدالعزیز رنتیسی - 1

شهدای بی مرز - شهید علی منیف اشمر - 2

شهدای بی مرز - شهید سید عباس موسوی - 3

شهدای بی مرز - امام موسی صدر - 4

شهدای بی مرز - شهید جهاد مغنیه - 5

شهدای بی مرز - شهید عارف حسینی - 6

شهدای بی مرز - شهید ادواردو آنیلی - 7

شهدای بی مرز - شهیده مروه شربینی - 8

شهدای بی مرز - شهید مصطفی مازح - 9

شهدای بی مرز - شهید عماد مغنیه - 10

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون