تاریخ خبر: کد خبر: 2485

عکس: موزه مردم شناسی مشهد

این موزه در کنار مقبره امیر غیاث الدین ملکشاه در ضلع غربی حرم مطهر رضوی واقع در خیابان اندرزگو ۱۳، در بنای تاریخی حمام مهدی قلی بیک تأسیس شده است . برطبق اسناد موجود حمام مزبور در سال ۱۰۲۷ق توسط مهدی قلی بیک میرآخور باشی شاه عباس صفوی ، وقف آستان قدس رضوی گردید

 

 

موزه مردم شناسی مشهد

 

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

موزه مردم شناسی مشهد

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون