تاریخ خبر: کد خبر: 6726

از احمدی نژاد می‌ترسند!

امروز مردم ما به جایی رسیده اند که همان احمدی نژاد را می خواهند، با همان بدی هایش! که البته هر کسی نقاط ضعفی دارد، با همان مشایی و کله شقی هایش؛اصلا احمدی نژاد را با همان سوتی هایش می خواهند،چون احمدی نژاد با تمام این اوصاف می ارزد به صد چنین دولت هایی که چنین خون مردم را از کم کاری و بدکاری به شیشه می کنند.

به گزارش قاصدنیوز، حسین ابراهیمی در وبلاگ سرباز صفر جنگ نرم نوشت:

 

بعضی امروز حفظ تمام موجودیت نامقبول خود را وابسته به تخریب احمدی نژاد می بینند،چه ناچیز و زبون است کسی که به قیمت فحاشی و خراب کردن وجهه کسی به دنبال حفظ منافع خود باشد ،موضوعی که امروز چشم های منصف در فضای رسانه و بالاخص رسانه های حامی دولت می بینند.

 

به این گونه افراد باید آن جمله معروف را گوشزد نمود که اگر این صندلی ریاست ماندنی بود، به تو نمی رسید، صحبت صحبت طرفداری از شخص مشخصی نیست، بحث بحث از این نیست که بخواهیم بگوییم مثلا شخصی مثل احمدی نژاد بدون خطا بوده است، بلکه سخن از عون مظلوم و خصم ظالم بودن است.

 

سخن این است که امروز مردم ما به جایی رسیده اند که همان احمدی نژاد را می خواهند ،با همان بدی هایش!،که البته هر کسی نقاط ضعفی دارد،با همان مشایی و کله شقی هایش؛اصلا احمدی نژاد را با همان سوتی هایش می خواهند،چون احمدی نژاد با تمام این اوصاف می ارزد به صد چنین دولت هایی که چنین خون مردم را از کم کاری و بدکاری به شیشه می کنند.

 

لااقل احمدی نژاد صفات بارز و نیکی داشت که دوست و دشمن به آن اعتراف داشتند،همه شاهد بودند که برای کار کردن برای ملت روز و شب نداشت و کابینه خود را هم چنین به کار گرفته بود و آسایش آنها را برای تحصیل آسایش بیشتر برای مردم سلب نموده بود.

 

ساده زیستی و بی آلایشی او هم زبانزد بود و اینکه کسی نبود که برای بیت المال کیسه دوخته باشد و از همه مهمتر آنکه مردم محروم او را از خودشان می دانستند و با او راحت بودند که این برای یک رئیس جمهور یک ارزش فوق العاده است؛به جای تن آسایی و شعار دنبال تحول اساسی در موضوعات مختلف بود و کارهای بزرگی را شروع کرد که از اول انقلاب حرف آن زده میشد اما کسی جرات نزدیک شدن به آنها را نداشت.

 

شعار های اصیل این انقلاب مردمی را او زنده کرد و جرات و شجاعت او در مقابل دشمنان قسم خورده این سرزمین مثال زدنی بود،به جای آنکه از رئیس جمهور آمریکا و هوش رئیس دولت شیطان بزرگ تعریف کند و آنان را بر بد دهانی و شاخ و شانه کشیدن بر این سرزمین گستاخ تر کند ،در مقابل آنها محکم سخن می گفت و شکی نیست که سیاست او بر عکس وضع موجودٰ، دشمن را وادار به انفعال نموده بود.

 

این فضای تخریب که امروز در رسانه های حامی دولت علیه احمدی نژاد مشهود است ،واقعه ای است که یک دلیل بیشتر نمی تواند داشته باشد؛آنهایی که امروز در رسانه های مکتوب و سایت ها و شبکه های اجتماعی در یک برنامه طراحی شده از هیچ اقدامی برای تخریب چهره احمدی نژاد و نسبت دادن تمام مشکلات تاریخ به او ،فرو گذار نمی کنند،بی شک از احمدی نژاد و آمدن دوباره او در فضای سیاست و میدان انتخابات می ترسند و موجودیت و منافع و قدرت طلبی خود را با این وجود در خطر می بینند و همین آنها را به انجام چنین کار های کثیفی وا می دارد،اما یک چیز مشخص است و آن اینکه دلهای مردم و عزت یا ذلت افراد و توجه قلوب به افراد دست خداوند است و اگر او چیزی را اراده کند هیچ اراده ای در مقابل آن موفق نخواهد بود.

 

امیدواریم که خداوند مسئولین این کشور را از دلسوز ترین و بهترین افراد قرار دهد و قلوب مردم را در جهت بهترین مصلحت متحول و متوجه نماید.ان شاالله

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون